img 013 455 33 79
img Adres: Dr. Jan van de Mortellaan 3 | 5091 JJ, Oostelbeers (Gem. Oirschot)
Historie Landgoed Baest

Historie Landgoed Baest

Landgoed Baest heeft een rijke historie. De eerste gegevens over Landgoed Baest stammen uit de vroege middeleeuwen. In 1225 wordt Baest voor het eerst genoemd, zijnde een woud in bezit van de abdij van Berne. Het landgoed ontstond uit een oude middeleeuwse nederzetting, de Baester Hoeven. In 1317 kwam het landgoed in bezit van de Abdij van Tongerlo. Na de kerkelijke herindeling komt het landgoed in 1559 in bezit van het Bisdom ’s-Hertogenbosch. Door de bezetting van ’s-Hertogenbosch in 1629 moeten alle kerk- en kloostergoederen worden verkocht aan particulieren.
Het landgoed is verschillende keren van eigenaar gewisseld voor dat in 1774 Johannes Baptist van Bommel het landgoed kocht. Het landgoed bestond destijds uit een bescheiden omgracht herenhuis van twee bouwlagen, te midden van een parkbos met uitgebreid lanenstelsel, jonge bosaanplant en heidevelden Zijn schoonzoon, Paulus Emmanuel de la Court, heeft een groot aandeel gehad in de huidige verschijningsvorm van het landgoed. Zo wist hij het landgoed in de eerste helft van de negentiende eeuw uit te breiden tot 400 hectare, liet hij drie langgevelboederijen bouwen en plantte veel bos aan. Ook zijn zoon, Leopold, had een hart voor natuur en landschapsinrichting en zette het werk van zijn vader voort. Hoe gek hij was op het landgoed, wordt geïllustreerd door een passage uit zijn testament waarin hij zijn vrouw en kinderen op het hart drukt om nooit toe te geven aan de wens van de hoevenaars om het bos om te zetten in cultuurland. ‘Laat u nooyt zoo gek praaten van de hoevenaars om meer weiden te hebben. Zij hebben er genoeg van als zij willen die in order houden en anders kan het hun niet baten’.
Eén van de laatste dochters van de la Court trouwde met J.H.J. van de Mortel. Zij verkregen bij erfenis Landgoed Baest. Sindsdien is het landgoed in bezit van de familie van de Mortel. De familie van de Mortel zette het werk van de la Courts voort, door zich onder andere in te zetten voor het natuurlijke behoud van de Kleine Beerze en de grote Beerze, de beken die samenkomen op het landgoed. Daarnaast heeft de familie veel geïnvesteerd in de restauratie van de woningen en boerderijen op het landgoed. Ook het landschap in de directe omgeving van het landhuis is grondig aangepakt en getransformeerd tot een prachtige en klassieke kasteeltuin.